top of page

Tarieven en voorwaarden

Tarieven 

Wij hanteren de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. 

 

Heeft u nog vragen over de tarieven? Vraag het gerust aan onze behandelaars of medewerkers, zij helpen u graag verder!

 

Betaling

De facturering vindt plaats via Infomedics.

Infomedics heeft met de meeste zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten, waardoor zij de behandelingskosten rechtstreeks kunnen indienen bij uw zorgverzekeraar. U hoeft dus niet meer zelf uw declaratie in te dienen. U ontvangt alleen een factuur van Infomedics, indien uw zorgverzekeraar de behandelingskosten geheel of gedeeltelijk niet dekt.

 

Begroting

Tandheelkundige behandelingen bestaan vaak uit verschillende onderdelen. Zo kan er sprake zijn van verdoving bij een behandeling, extra isolatie, tussenlagen of techniekkosten. Het is daarom verstandig om voor duurdere behandelingen vooraf een begroting aan te vragen, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke kosten die ontstaan tijdens de behandelingen.

 

Klachten

Als u klachten heeft van de behandeling, kunt u dit bespreken met uw tandarts. Als we er samen niet uitkomen kunt u contact opnamen met de ANT-klachtenregeling of het Tandheelkundig Informatie Punt.

 

Voorwaarden 

 

Persoonlijke gegevens

U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs 

(zoals een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) bij u te hebben. Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk aan de balieassistente kenbaar te maken.

 

Uw gezondheid

Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid te beantwoorden omdat dit van groot belang is om complicaties tijdens tandheelkundige behandeling en medicijngebruik te voorkomen. Wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u op uw volgende bezoek te vermelden.

 

Behandelingen

Indien u deelbehandelingen door een andere tandarts buiten onze praktijk laat uitvoeren, zijn wij niet verantwoordelijk voor en aansprakelijk bij eventuele klachten die voortvloeien of voort kunnen vloeien uit deze behandelingen.

 

Niet nagekomen afspraak

Wij maken tijd voor u, om u zo goed mogelijk te helpen. Indien u toch verhindert bent en niet kunt komen op uw afspraak dient u minimaal 24 uur van te voren af te bellen. Als u korter dan 24 uur uw afspraak afbelt, zijn wij genoodzaakt om de kosten van de verloren tijd in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of soms zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

bottom of page