Behandelingen

Periodieke controle
 

Graag zien we u regelmatig, om de 6 maanden, voor een periodieke controle. Tijdens deze controle wordt uw gebit door de tandarts gecontroleerd op gaatjes,

(tandvlees)ontstekingen en tandsteen, randaansluiting van de vullingen enzovoorts. Daarnaast kan het voorkomen dat de tandarts een röntgenfoto maakt om uw gebit beter te kunnen observeren. Mocht tijdens de controle gaatjes en/of andere afwijkingen worden ontdekt, dan zal de tandarts een nieuwe afspraak laten inplannen om dit te herstellen.

Door regelmatige controles voorkomt u onnodige schade.

Mondhygiëne en Tandvleesontstekingen

Tijdens een controle kan de tandarts geconstateerd hebben dat er plaque, tandsteen en/of aanslag in uw mond aanwezig is. Dit kan in combinatie zijn met ontstoken tandvlees (gingivitis). De tandarts zal, indien het tandsteen boven het tandvlees betreft, u doorverwijzen naar de preventieassistente die het gebit zal reinigen en u eventueel instructies geeft om de mondhygiëne te verbeteren. 


Door het reinigen zorgen wij ervoor dat de mond weer mooi schoon word en het tandvlees zich kan herstellen. We streven er zo naar om een gezonde mond te creëren zonder plaque, tandsteen, aanslag en tandvleesontstekingen. Vaak is twee keer per jaar voldoende om dit te bereiken, maar dit kan sterk verschillen per patiënt. De tandarts en preventieassistente zullen aan de hand van de bevindingen tijdens de controle en behandeling u hierover een passend advies geven.


Tijdens een gebitsreiniging word er gebruik gemaakt van de nieuwste en modernste technieken. Reiniging vind zowel mechanisch als handmatig plaats. Na het reinigen worden er eventuele instructies ten behoeve van de mondhygiëne gegeven en worden de tanden gepolijst. Hierdoor worden de tanden mooi glad, waardoor er minder snel aanslag en tandsteen kan ontstaan.
Afhankelijk van de hoeveelheid tandsteen en het wel of niet krijgen van voorlichting duurt een behandeling 20-50 minuten. De behandeling kan wat gevoelig zijn, maar over het algemeen valt het erg mee. In zeldzame gevallen wordt de behandeling onder verdoving uitgevoerd. 

 

Parodontitis

Bij parodontitis breidt de ontsteking zich uit naar het kaakbot. Daardoor gaat er kaakbot rondom de tanden en kiezen verloren. Parodontitis bedreigt dus niet de tanden en kiezen zelf, maar het houvast van de gebitselementen. Uiteindelijk kan er zoveel kaakbot verdwijnen dat de tanden en kiezen los gaan staan en tenslotte uitvallen. Maar niet alleen het gebit wordt bedreigt: In recent onderzoek wordt parodontitis geassocieerd met het dichtslibben van de aders (atherosclerose).

Dit fenomeen kan weer zorgen voor een hartaanval of herseninfarct. Ook is geconstateerd dat voor mensen met parodontitis de kans op hart- en vaatziekten met 20% toeneemt en dat het diabetes(suikerziekte) kan verergeren. Parodontitis is een sluipende ziekte, de ziekte kan lange tijd aanwezig zijn zonder opgemerkt te worden.

Oorzaak
In principe kan iedereen met tanden en kiezen gingivitis of parodontitis krijgen. De belangrijkste oorzaak is een onvoldoende gebitsverzorging/mondhygiëne. Daarnaast is erfelijkheid en roken is een zeer belangrijke risicofactor. Mensen die roken hebben een 3 keer zo grote kans op het verkrijgen van ontstoken tandvlees of ernstige parodontitis dan niet rokers. Het resultaat van een behandeling is bij rokers ook minder goed en minder stabiel. De kans op terugkeren van de parodontitis na behandeling is bij een roker 9 keer(!) zo groot als bij een niet roker. 

Behandeling
Indien er sprake is van gingivitis zal de tandarts het advies geven om het gebit goed schoon te laten maken en door middel van mondhygiëne instructies zullen wij u instrueren hoe u thuis zelf voor uw gebit moet zorgen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de mond weer gezond word en de ontsteking zich niet verder uitbreid. Indien er sprake is van parodontitis is de enige reële oplossing om deze te laten behandelen door een mondhygiëniste, tandarts of parodontoloog.

De behandeling bestaat uit het opnemen van de ernst van de parodontitis (dit gebeurt met foto’s en een meting in de stoel) en naar aanleiding daarvan een plan opstellen voor het uitgebreid schoonmaken van alle gebitselementen, boven en onder het tandvlees. Na het schoonmaken is de taak aan de patiënt om zijn/haar gebit goed te verzorgen en bij te houden. Regelmatig terugkomen voor het schoonmaken is ook een vereiste. Wanneer dit goed gebeurt kan de parodontitis stabiliseren en zelfs een beetje genezen.


Parodontitis zal niet helemaal verdwijnen. Bot en tandvlees dat weg is zal nooit meer terugkomen, maar we kunnen wel een stabiele situatie nastreven.

Restauratieve tandheelkunde

 

Door verschillende processen kan tandweefsel verloren gaan. Het meest bekend is het ontstaan van cariës (gaatjes) als gevolg van een onvoldoende mondhygiëne of een te hoog suikergebruik. Ook is slijtage van de tanden een veel voorkomende oorzaak. Dit ontstaat vaak door knarsen, klemmen of door het veelvuldig nuttigen van zure dranken. 


Bij restauratieve behandelingen wordt gestreefd naar een volledig functieherstel door het verloren gegaan tandweefsel opnieuw aan te vullen. Hierbij worden kleine defecten gerepareerd met composiet (witte vullingen) en worden grote defecten en vullingen door kronen, inlays en bruggen hersteld. 

Kronen en bruggen

Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame vervangingen voor tanden en kiezen. Ze benaderen de oorspronkelijke vorm en functie van een tand of kies zoveel mogelijk. Het vervaardigen van een kroon is ingewikkelder dan het maken van een vulling. Voor een kroon of brug komt u dus meer dan één keer terug bij de tandarts om deze te vervaardigen.

 

Wat is een kroon? 
Een kroon is een kapje van metaal, porselein, keramiek, zirkonium, goud of een combinatie van meerdere materialen dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terug.

 


 

 

 

 


 

 

Ook op implantaten plaatsen we een kroon. Deze word dan gelijmd of vastgeschroefd aan het implantaat wat in de kaak is geplaatst ter vervanging van een missende tand of kies. Meer informatie over implantaten vindt u bij de behandeling implantologie & mondchirurgie. 

Van een brug spreek je als aan zo’n kapje nog een extra tandje vastgeplakt is wat een missende tand of kies vervangt in de mond. Van een brug zijn meerdere uitvoeringen mogelijk, maar het meest word een brug vervaardigd waar er tussen twee tanden of kiezen in een missende tand vervangen word. Vandaar ook de naam brug.

Wanneer kan een kroon of brug nodig zijn?
•    Er onvoldoende houvast is voor een vulling. Door tandbederf kan er een groot gat zijn ontstaan, waardoor het met een vulling lastig te repareren is. 
•    Door trauma, tandbederf of tandonstekingen is een tand of kies ongunstig afgebroken of verloren gegaan. 
•    Esthetische redenen

Het kan voorkomen dat u verschillende behandelingen nodig heeft voordat er weer sprake kan zijn van een gezonde mond. In zo'n geval maken alle behandelingen deel uit van een totaalplan. Samen met u wordt door de tandarts een persoonlijk behandelplan opgesteld waarin rekening wordt gehouden met uw wensen en ideeën. Met de verschillende behandelingen wordt er volgens een strak plan naar een functioneel, esthetisch en blijvend eindresultaat toegewerkt.

 

Zenuwkanaalbehandeling

 

Een endodontische behandeling wordt ook wel een wortelkanaalbehandeling of een zenuwbehandeling genoemd. Deze behandeling is nodig wanneer door tandbederf, een lekkende vulling of een trauma van de tand of kies het zenuwweefsel ontstoken raakt. De bacteriën die deze ontsteking veroorzaken zullen er uiteindelijk voor zorgen dat de zenuw afsterft.

 

De tand of kies wordt tijdens de start behandeling onder verdoving opengemaakt en het ontstoken weefsel wordt verwijderd. Daarna wordt het kanaal grondig gereinigd met vijltjes en desinfecterende spoelvloeistof. Meestal verloopt de behandeling vrijwel pijnloos. Er zijn helaas ook gevallen waarbij er een acute ontsteking plaatsvindt en het gebied erg lastig te verdoven is. De behandeling kan dan pijnlijker uitvallen.Na enige tijd wordt de wortelkanaalruimte opgevuld met rubberen stiften en afgewerkt met een vulling. Als er een wortelkanaalbehandeling gestart is of voltooid wordt, kan er naderhand alsnog napijn optreden door irritatie van het gebied rondom de tand of kies. Dit is goed te onderdrukken met pijnstillers.


Na een succesvolle wortelkanaalbehandeling wordt er vaak geadviseerd om een kroon over de tand of kies te laten plaatsen zodat de tand of kies voor lange termijn veilig is gesteld en niet zal afbreken. 

 

Implantologie en Mondchirurgie

Als er een tand of kies in zijn geheel verloren is gegaan, kan de ruimte eventueel gevuld worden met een implantaat. Een implantaat is een kunstwortel die in het kaakbot geschroefd wordt. Een implantaat vervangt een natuurlijke wortel en kan dienen als een basis voor een kroon, brug of prothese (klikgebit). De kunstmatige wortels worden voornamelijk van Titanium gemaakt en vormt een lichaamsvriendelijk fundament. Voorwaarden zijn wel dat er een volgegroeid kaakbot aanwezig is en voldoende gezond weefsel om het implantaat in te zetten. De implantaten hebben meestal een schroefvorm en zal na verloop van tijd vastgroeien in het bot. Nadat het implantaat is vastgegroeid wordt er een kroon op gemaakt. 

Eerst krijgt u een consult om te beoordelen of er voldoende bot is voor de implantaat. Pas als dit gebeurd is, kan er een afspraak gemaakt worden voor het plaatsen van de implantaat. Deze zal 3 maanden moeten vastgroeien in het kaakbot, voordat er een kroon/brug of prothese op gemaakt kan worden. 

Toepassingen:
•    Bij het missen van één tand of kies, waarbij er een kroon op het implantaat komt. 
•    Bij het missen van enkele tanden of kiezen, waarbij er een brug op implantaten komen. 
•    Bij het missen van alle tanden en kiezen, waarbij er een klikgebit op de implantaten komen

Tandvleescorrectie
Deze behandelingen kunnen van toepassing zijn om functionele of esthetische redenen. Bijvoorveels als er na een parodontitis behandeling uw tandvlees weer gezond rondom uw rand vast zit, maar er ruimte is ontstaan door recessie. Uw tanden en kiezen lijken dan langer dan normaal. Uw tandvlees wordt, onder verdoving, los gemaakt en weer op een gezond en esthetisch fraai niveau vastgehecht. Ook kan het zijn dat het tandvlees juist lager geplaatst moet worden om het beter schoon te kunnen houden voor beter resultaat. 

Indien er een groot deel van uw tandvlees te zien is als u lacht, kan dit opgelost worden door uw tandvlees een klein stukje te verplaatsen. Dit is echter niet altijd goed te corrigeren door alleen het tandvlees te behandelen, bespreek daarom goed de mogelijkheden voor een esthetisch fraai en mooi glimlach. 

Verstandskiezen verwijderen
Het komt regelmatig voor dat de verstandkiezen verwijderd moeten worden. Dit kan zijn door ontstekingen rondom de kiezen of door functionele redenen. Deze kiezen liggen vaak ver achter in de kaak. 
Om goed te beoordelen hoe de ligging is, zal er een kaakoverzichtsfoto gemaakt moeten worden. Hierop kan de tandarts beoordelen hoe de wortels lopen, of de wortels van de verstandkies boven niet te dicht bij de neusbijholtes liggen en de wortels van de verstandskies onder niet de dicht bij de zenuw liggen die door de onderkaak loopt.

 

 

Het kan voorkomen dat er na het trekken van een verstandkies in de bovenkaak, er toch verbinding ontstaat met de neusbijholte. Dit testen wij meteen nadat de kies getrokken is. De behandeling zal dan iets langer duren omdat dit goed gehecht moet worden. Na een week komt u dan terug voor een controle. Ook in de onderkaak kan het zijn dat de zenuw beschadigd is geraakt na de behandeling. U voelt dan nadat de verdoving is uitgewerkt een tintelend/ doof gevoel in uw onderlip en kin. Dit gevoel verdwijnt na weken tot maanden (helaas duurt het genezen van een zenuw erg lang).  

 

Esthetische tandheelkunde

Esthetische tandheelkunde is het vakgebied waarbij de tandarts zich bezighoudt met het verfraaien van het uiterlijk van de patiënt. Aangezien het gebit hierbij een belangrijke rol speelt, stellen patiënten ook steeds vaker hogere eisen aan de esthetiek van hun gebit, speciaal aan de elementen die direct zichtbaar zijn.
De behandelingsmogelijkheden, met het oog op esthetica, zijn uitgebreid: het vervangen van oude (amalgaam)vullingen met behulp van composiet, het corrigeren van vorm en stand van de tanden, het maskeren van verkleuringen of het bleken van verkleurde tanden, het maken van een gedeeltelijke porseleinen kroon of porseleinen schildje (facing), het maken van een composiet (kunststof) etsbrug – het zijn alle technieken ter verfraaiing, waarbij over het algemeen weinig tandweefsel behoeft te worden opgeofferd.

Facing
Een facing is een laagje op een tand dat is gemaakt van ‘composiet’, wit vulmateriaal, of ‘porselein’. Deze worden over het algemeen gemaakt om de esthetiek van het gebit te verbeteren. Facings zijn uitermate geschikt om bijvoorbeeld verkleuringen, die niet weggaan met poetsen, of kleine afwijkingen in de stand van de tanden te corrigeren. Door het aanbrengen van een facing kun je een mooier kleurgeheel creëren of de tanden rechter doen lijken wat de esthetiek aanzienlijk kan verbeteren. Facings zijn er niet alleen voor om de esthetiek te verbeteren, maar soms is dit ook noodzakelijk na bijvoorbeeld een breuk door trauma.
 

De keuze voor het soort materiaal word in overleg bepaald. Composiet is heel mooi en duurzaam, maar wel gevoeliger voor verkleuringen dan porselein. Daarentegen zijn composietfacings wel veel goedkoper en kunnen in één zitting vervaardigd worden. Een ander voordeel is dat deze gemakkelijk gerepareerd kunnen worden als er een klein stukjes is afgebroken bijvoorbeeld. De tandarts kan deze repareren of makkelijk vervangen voor een nieuwe composietfacing. Bij een porseleinen facing is reparatie ervan moeilijker, omdat deze dan verwijderd dient te worden en naar de tandtechnieker gestuurd dient te worden. Vaak zal er een geheel nieuwe vervaardigd moeten worden, wat ook weer hoge kosten met zich meebrengt. De tand kan ook beschadigd raken bij het verwijderen van de porseleinen facing. Indien u voor porseleinen facings kiest zult u minimaal twee keer bij ons moeten komen. Deze worden namelijk bij de tandtechnieker gemaakt en vervolgens bij een volgende zitting geplaatst door de tandarts.

Tanden bleken
De kleur van de tanden word door een aantal dingen bepaald. Namelijk het wel of niet aanwezig zijn van vullingen, maar ook door de samenstelling van de tand. De kleur is bij iedereen anders. Sommigen hebben gele, anderen bruin of zelfs grijzere tanden. Ook tussen tanden onderling kunnen er verschillen in kleur zitten. Tanden bestaan uit twee lagen, glazuur en dentine. Dentine is de binnenste laag en deze is geler dan de buitenste laag, het glazuur. De kleur van het glazuur en dentine verschilt bij iedereen.
Kleurstoffen uit uw voeding, zoals koffie, thee en rode wijn, kunnen de tanden doen verkleuren. Ook roken en ouderdom zijn oorzaken van tandverkleuringen. 

Een optie om wittere tanden te verkrijgen is het bleken ervan. Dit kan echter niet altijd en het resultaat is moeilijk te voorspellen. Overweegt u een bleekbehandeling, dan is het aan te raden om dit bij uw tandarts te laten doen. Indien er vullingen in het front zitten is bleken moeilijker, want deze bleken niet mee. Tevens zal er gekeken worden, naar wat de oorzaak is van het verkleuren. 

In onze praktijk maken we gebruik van de zogenaamde 'thuisbleekmethode' omdat dit de minst agressieve manier van tanden bleken is. Hierdoor is de kans op (permanente) schade in de mond erg klein. Om te kunnen bleken heeft u bleekmallen nodig. Deze worden door ons op maat voor u gemaakt. U moet hiervoor twee keer bij ons langskomen. Een keer voor het maken van afdrukken en een keer voor het ophalen en passen van de bleekmallen. U draagt de malletjes elke dag een paar uurtjes. Zo bleekt u gedurende een week of twee langzaam uw tanden.

Bleken van ‘dode’ tanden
Het bleken van avitale, dode, tanden is moeilijker. Dit komt vaak voor na een trauma of een wortelkanaalbehandeling. Deze tanden moeten van binnenuit gebleekt worden. Afhankelijk van het behaalde resultaat herhaalt de tandarts de behandeling één of verschillende keren. Uiteindelijk sluit hij de tand af met een definitieve vulling. Het resultaat is ook bij deze tanden niet vooraf te bepalen.
 

Uitneembare voorzieningen

 

Een volledige prothese of kunstgebit vervangt de natuurlijke tanden en kiezen wanneer deze verloren zijn gegaan door cariës of parodontitis. Deze ligt in principe los op het mondweefsel. Door het speeksel kleeft de kunststof aan de weefsels. Ook de mondspieren kunnen behulpzaam zijn bij de retentie of houvast. Het harde, starre plaatje moet in een mond functioneren, waarvan in zekere zin alles beweeglijk is. Vaak levert dat problemen op; een kwart van de patiënten is niet tevreden over deze oplossing. Het is vaak het ondergebit dat klachten geeft. Het draagvlak van de tandenloze of edentate onderkaak is veel kleiner.
Door de opkomst van de implantologie is het makkelijker geworden retentie te creëren. De volledige protese wordt dan op drukknoppen of een staafje geklikt. De tandarts moet met zijn patiënt eerst een aantal stappen doorlopen, waardoor de tandtechnicus de prothese kan modelleren in was en uiteindelijk kan afpersen in kunststof.

 

Frameprothese

De frameprothese is gemaakt van metaal. Op het metaal is een tandvleeskleurige kunsthars aangebracht. Daarop zijn kunsttanden of -kiezen vastgezet. De frameprothese rust/klikt vooral op een deel van de overgebleven tanden of kiezen. Afhankelijk van het ontwerp rust de frameprothese ook meer of minder op het slijmvlies.
De tandarts kan de frameprothese op twee manieren bevestigen. Of met metalen ankertjes die om enkele tanden of kiezen klemmen of met een soort slotje. Bij een slotje wordt de ene kant vastgemaakt aan een kroon, tand of kies en de andere kant zit vast aan de frameprothese. De frameprothese kunt u op die manier in het slotje schuiven. Het slotje zit doorgaans aan de binnenkant van de tanden en kiezen en is dus niet vanaf de buitenkant zichtbaar. Ankertjes zijn vaak wel enigszins zichtbaar.

Plaatprothese

Een plaatprothese is goedkoper dan een frameprothese. Dit komt vooral doordat een frame voor een groot deel uit metaal (duurder) bestaat en het vervaardigen hiervan meer tijd en moeite in beslag neemt. Aangezien de plaatprothese geheel op uw tandvlees steunt, kan dat ook makkelijk voor tandvleesproblemen zorgen. Uw tandvlees moet namelijk de kracht veroorzaakt door het kauwen, opvangen. Ook blijft voedsel gemakkelijk onder de plaatprothese zitten. Dat leidt sneller tot ontstekingen van het tandvlees. De frameprothese steunt voor een groot deel op uw overgebleven tanden en kiezen en in mindere mate op het tandvlees. Daardoor vangen uw natuurlijke tanden en kiezen de kauwkrachten op en wordt het tandvlees meer ontzien dan bij een plaatprothese. Welke voor u het meest geschikt is, verschilt per persoon. De keuze maakt u in overleg met uw tandarts.

Er bestaat ook een immediaatprothese (noodprothese), die ervoor zorgt dat u na het verlies van de tanden en kiezen nog voor het zicht tanden heeft. Deze wordt gemaakt voordat de tanden en kiezen getrokken zijn. Direct na het trekken van tanden en kiezen wordt de immediaatprothese geplaatst in de mond. Na het trekken van de tanden en kiezen, zal de kaak moeten genezen. In eerste instantie zal de kaak gezwollen zijn en bij genezing zal deze slinken. Het is dus voor ons onmogelijk om een goed passende prothese te maken die goed vastzit. Het vervaardigen van een tweede, passende prothese kan pas op zijn vroegst een halfjaar na de extracties. Dan pas is de kaak redelijk stabiel en kunnen we voor zover het mogelijk is een zo perfect mogelijk passende prothese maken.
 

 

Kindertandheelkunde

 

Kinderen zien wij graag vanaf jonge leeftijd, het liefst vanaf ca. 2 jaar. Het kind kan wennen aan de tandarts en wij kunnen van jongs af aan het poetsen bijsturen en voorlichting geven over bijvoorbeeld voeding. Om gaatjes bij kinderen te voorkomen is het belangrijk dat de tanden goed (op juiste tijdstip en manier) gepoetst worden en dat er maximaal zeven eet- en drinkmomenten op een dag zijn. Tot 10 jaar is het advies uw kinderen na te poetsen. Pas vanaf die leeftijd is de motoriek voldoende en kunnen ze het langzamerhand zelf doen.
Tijdens de periodieke controles besteden we ook aandacht aan het wisselen van het gebit en de kaakgroei. Hiervoor wordt indien nodig een overzichtsröntgenfoto gemaakt. Indien nodig adviseert de tandarts over de mogelijkheid om een beugel te nemen bij de orthodontist. 

Als het nodig is kunnen we de (blijvende) kiezen sealen. Hierbij wordt een laklaagje in de groeven van de kiezen aangebracht om de groefjes minder diep te maken. Door het groefje minder diep te maken zal het schoonhouden van deze groeven makkelijker zijn en wordt de kans op cariës deze kleiner. Ook kan op deze plekken voedsel minder snel achterblijven. Dit betekent echter niet, dat poetsen overbodig is! De tandarts, preventie-assistent of mondhygiëniste brengt de laklaag op de kies aan. 
Een sealent gaat enkele jaren mee en de behandeling is volledig pijnloos. Een sealant aan laten brengen op een gezonde kies kan je op de lange termijn geld besparen, doordat de kans op gaatjes kleiner wordt en vullingen dus minder snel nodig zijn.

Als er toch een gaatje is ontstaan, zullen we uitleg geven over de behandeling en het kind eerst laten wennen aan de behandeling door middel van een wenzitting. Mogelijk moet u meerdere malen terug komen voor het gaatje echt is gerepareerd. Zo proberen wij er voor te zorgen dat het kind geen angst ontwikkelt. 
Laat tijdens de behandeling zoveel mogelijk over aan de tandarts. Doe geen valse beloftes zoals: “Je voelt er niets van”. Als het dan toch pijn doet, kan uw kind zich verraden voelen. Soms kan de tandarts aan de ouders verzoeken om in de wachtkamer plaats te nemen. Zo verloopt de samenwerking tussen kind en tandarts vaak beter. Als u zelf erg angstig bent, merkt uw kind dit vaak. Kijk of iemand anders met uw kind mee naar binnen kan, of neem zelf plaats in de wachtkamer.

Indien de tandarts het nodigt acht kan zij u adviseren vaker op controle te komen. Bijvoorbeeld bij sommige kinderen, waar de mondhygiëne niet optimaal is en de kans op gaatjes zeer groot, kan het zo zijn dat de tandarts het advies geeft om niet twee, maar drie of vier keer per jaar te komen. Dit om het kind zoveel mogelijk bij te sturen en gaatjes voor te zijn. Dit hangt dus per patiënt af, maar voorkomen is altijd beter dan genezen.

 
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon

© 2020 by TP-Oosterheem